Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

กลิ่นอับ ข้างกาย ภัยร้ายใกล้ตัว

เมื่อเรื่องของกลิ่นอับ ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

กลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้า

กลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้า

กลิ่นอับบนเสื้อผ้า เกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในเสื้อผ้า ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนัง อาทิ กลาก เกลื้อน ผื่นแพ้ อาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อได้ และอาจนำไปสู่การมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ
กลิ่นเหม็นอับในห้องนอน

กลิ่นเหม็นอับในห้องนอน

ห้องนอนมีกลิ่นเหม็นอับ ถือเป็นปัญหาที่ทำใครหลายคนต่างกังวลใจ และถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะคงไม่ใครพึงพอใจกับการนอนสูดกลิ่นอับตลอดคืนเป็นแน่!
กลิ่นของสัตว์เลี้ยงในบ้าน

กลิ่นของสัตว์เลี้ยงในบ้าน

บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมา แมว หรือแม้แต่กระรอก ย่อมมีปัญหากลิ่นจากสัตว์เลี้ยงหรือจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะมาจากกลิ่นปัสสาวะของสัตว์ หรือกลิ่นอับต่าง ๆ ที่สร้างปัญหาและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
nano ENZYME BALL

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ กำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากของเสีย การหมักหมม การขับถ่ายของคนและสัตว์เลี้ยง และยังใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย นาโน เอนไซม์บอล ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากธรรมชาติได้รับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่ท่านแสวงหา

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นเหม็นและย่อยสลายไขมัน ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองยืนยันแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก และผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณประโยชน์ช่วยในการกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ กำจัดไขมัน สามารถย่อยสลายไขมันได้ดี รวมไปถึงช่วยเร่งการย่อยสลายของเสีย ควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล เป็นต้น

ห้องนอน

กลิ่นอับจากผ้าปูที่นอน และ ผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ หรือผ้าที่กองหมักในห้อง

ห้องนั่งเล่น

กลิ่นอับจากคราบเหงื่อที่เท้า และเศษอาหารหก ที่สะสมอยู่บนพรม

พื้นที่สัตว์เลี้ยง

กลิ่นเหม็นของสัตว์ไม่ว่าจะมาจากตัวของสัตว์เองหรือกลิ่นที่มาจากการขับถ่ายของเสีย ซึ่งกลิ่นเหม็นนี้สามารถติดตามพรม หรือเสื้อผ้า ได้หากกลิ่นมีการสะสมที่มากขึ้น

รถยนต์

กลิ่นเหม็นอับภายในรถเกิดจากการนำอาหารที่มีกลิ่นแรง ๆ ขึ้นมาทานในรถ หรือการปล่อยให้รถอับชื้นจนเกิดกลิ่นเหม็นอับ

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้าอาจมีกลิ่นอับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเก็บเสื้อผ้าสกปรกที่ใส่ซ้ำๆไว้ข้างใน หรือตู้อับชื้น

รองเท้า ตู้รองเท้า

กลิ่นอับในตู้รองเท้าจะทำให้ภายในบ้านมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังทำให้มีกลิ่นติดมากับรองเท้าอีกด้วย

ห้องน้ำ

คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

ห้องครัว ซิงค์ล้างจาน

คราบไขมัน เศษอาหารจากการล้างจานทำให้เกินกลิ่นเหม็นจากซิงค์ล้างจานในห้องครัว

nano ENZYME BALL

กับ ประสบการณ์ ผู้ใช้

ห้องครัว

วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

ห้องน้ำ ห้องส้วม

คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

กลิ่นจากคราบเหงื่อที่เท้าสะสมอยู่บนพรม ในห้องนั่งเล่น และกลิ่นอับจากผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ ผ้าที่กองหมักในห้องนอน

สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

ลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง หรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น

ตัวแทนจำหน่าย

บทความ น่าสนใจ

คำถาม ที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการกำจัดกลิ่น (Bio Odorless Control Treatment) ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์คัดเฉพาะสายพันธุ์หลัก 5 ชนิดที่พัฒนาและคัดเลือกได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยงจนเกิดสารชีวภาพและเอนไซม์

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากจุลินทร์ที่คัดเลือกได้ เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองปัญหาการกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัวเรือน อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่าง ๆ และลดก๊าซพิษโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า กลิ่นเหม็นหืน ที่เกิดจากการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาบอนไดออกไซด์

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) มีคุณสมบัติในการ

  • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อันเกิดจากความอับชื้น เชื้อรา เศษอาหาร กลิ่นของเสียจากการขับถ่าย สัตว์เลี้ยง และขยะชีวภาพ
  • ช่วยในการย่อยไขมัน คราบโปรตีนในครัว และพื้นที่ทำอาหาร
  • ป้องกันการเกิดคราบเหลืองในห้องน้ำและสุขภัณฑ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
  • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
  • ไม่เป็นพิษ ไม่ใช่ยา หรือสารเคมี

2-3 เดือนขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณกลิ่นในพื้นที่่ หรือการฟลัชน้ำในโถสุขภัณฑ์ 3,000 ครั้ง

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน โดยนาโน เอนไซม์บอล ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยค่าความปลอดภัยของนาโน เอนไซม์บอล อยู่ที่ LD50 2,000 มก. ต่อน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ 1 กิโลกรัม ซึ่งเทียบกับลูกเหม็นหรือเนฟทารีนที่ 8 มก.ต่อน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ 1 กิโลกรัม
เพราะเอนไซม์ จาก นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) เป็นผลิตผลทางธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่นำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาผ่านกรรมวิธีอบแห้งเยือกแข็ง (Vacuum Freeze Drying) ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จะไม่ทำให้จุลินทรีย์เกิดการผ่าเหล่า หรือแพร่พันธุ์ก่อผลเสียเหมือนผลิตภัณฑ์หรือจุลินทรีย์แบบอื่น และปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์

ติดต่อสอบถาม / เสนอแนะ

ติดต่อเรา

เอนไซม์บอล ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการดำเนินงานของเรา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทร

02 931 6399

แฟกซ์

02 931 6398

อีเมล์

nanoenzymeball@gmail.com

สถานที่ติดต่อ

เอนไซม์บอล

429/51 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
ประเทศไทย