Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล กับสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น โปรตีน ไขมัน แป้ง ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แก็สพิษ แอมโมเนีย กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับ ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นไขมันเหม็นหืน อีกทั้งทำให้กลิ่นเหม็นหายไปจากบริเวณได้ตลอดการใช้งาน
nano ENZYME BALL

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ กำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากของเสีย การหมักหมม การขับถ่ายของคนและสัตว์เลี้ยง และยังใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย นาโน เอนไซม์บอล ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากธรรมชาติได้รับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล กับสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

 • นำนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกหรือนาโน เอนไซม์บอลแบบผง 100 กรัม ผสมน้ำ 5 ลิตรอาบน้ำสัตว์เลี้ยงในน้ำสุดท้ายเพื่อลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง น้ำที่เหลือจากการอาบน้ำสามารถใช้เช็ดล้างกรงสัตว์เลี้ยงหรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น

 • ใช้น้ำผสมนาโน เอนไซม์บอล/ผงล้างอ่างปลาหรือบ่อปลา กำจัดคราบ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และเชื้อที่อาจจะก่อโรคสัตว์เลี้ยงบางชนิด

 • วางนาโน เอนไซม์บอลในพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยง บ้านสุนัข กรงกระต่าย หรือแมว เพื่อกำจัดกลิ่นจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือคอนโด (ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก)

 • ใช้นาโน เอนไซม์บอลกำจัดกลิ่นสัตว์ตาย ซากสัตว์ เช่น หนูตาย จิ้งจกตาย โดยนำนาโน เอนไซม์บอล 1-2 ลูกผสมน้ำให้ลูกบอลเปียกนำไปวางในพื้นที่ที่มีสัตว์ตายหรือนำซากสัตว์ออกไปแล้วยังมีกลิ่นอยู่ (ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อ 1 ลูก หรือขึ้นกับปริมาณกลิ่น) นาโน เอนไซม์บอลสามารถลดกลิ่นจากสัตว์ตายดังกล่าวให้จางหายไปได้ภายใน 30 นาทีและทิ้งไว้เพื่อกำจัดกลิ่นที่เหลือให้เป็นกลิ่นสะอาดต่อไป

 • กรณีนำนาโน เอนไซม์ผงใส่เพื่อช่วยการกำจัดไขมันในบ่อเกรอะ บ่อดักไขมันขนาดใหญ่ หรือท่อภายนอกบ้านที่ส่งกลิ่น ใช้ผงปริมาณ 500กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร เทใส่ลงในบ่อดักไขมันจะทำให้ไขมันแตกตัวและกำจัดง่าย ของเสียจากบ่อเกรอะแตกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ กำจัดและลดกลิ่นจากบริเวณดังกล่าว

 • ห้องครัว

  วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

  ห้องน้ำ ห้องส้วม

  คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

  ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

  กลิ่นจากคราบเหงื่อที่เท้าสะสมอยู่บนพรม ในห้องนั่งเล่น และกลิ่นอับจากผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ ผ้าที่กองหมักในห้องนอน

  สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

  ลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง หรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น