ด้านเกษตรกรรม

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้า ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ราในดิน
ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้าพืช และ กำจัดเชื้อโรคในดิน

ใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้ม ทุเรียน พริก มะเขือ มัน แตง ฯลฯ นาโน เอนไซม์บอล มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ราในดิน เช่น โรคโคนเน่า รากเน่า โรคเหี่ยว ยุบตาย ต้นกล้าเน่า ฯลฯ ใช้ในการเตรียมดินแปลงปลูก โดยผสมนาโน เอนไซม์แบบผงในปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2,000 ลิตร แล้วนำไปรดในแปลงปลูกพืช 2 ไร่ เดือนละครั้ง (เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเพิ่มอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ลงในแปลงปลูก อย่างน้อย 2-3 ตันต่อไร่)

ใช้ทำปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ

หมักผัก ปลา ไข่ ทำให้ได้ปุ๋ยน้ำหมักหอม และไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า และได้สารอาหาร กรดอะมิโน และฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ดี แตกรากอ่อน ออกกิ่งแขนง ออกดอก ออกผลมากขึ้น ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 100 กรัม ผสมปุ๋ยหมัก ปลา ผัก ไข่ 30 กิโลกรัม ผสมกากน้ำตาล 20 ลิตร คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 1 เดือน (หมั่นคนให้เข้ากันทุกวัน ช่วยให้หมักเร็วขึ้น) อัตราการใช้ปุ๋ยน้ำหมัก 20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

ใช้ทำปุ๋ยหมักเชื้อปฏิปักษ์

โดยใช้เศษวัชพืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ตะกอนอินทรียวัตถุ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่าง ๆ มาหมักเป็นปุ๋ยหมักหอม โดยใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 100 กรัม ต่อเศษวัสดุ 1,000 กิโลกรัม (ควรเติม ปุ๋ยยูเรีย หินฟอสเฟต)


ด้านการกำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว


ด้านบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสียและกำจัดไขมัน สามารถย่อยสลายไขมันได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น


ด้านปศุสัตว์

สามารถผลิตสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ และช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล


ด้านเกษตรกรรม

ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้า ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย/รา ในดิน

ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ

ด้านเกษตรกรรมด้านเกษตรกรรม