Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ติดต่อเรา

เอนไซม์บอล ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการดำเนินงานของเรา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทร

02 931 6399

แฟกซ์

02 931 6398

อีเมล์

nanoenzymeball@gmail.com

ติดต่อสอบถาม / เสนอแนะ

สถานที่ติดต่อ

เอนไซม์บอล

429/51 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
ประเทศไทย

พบกับ Nano Enzyme Ball ได้ที่