Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

คำถามที่พบบ่อย

ชุดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Nano Enzyme Ball
ตอบคำถามที่คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับ Nano Enzyme Ball

ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการกำจัดกลิ่น (Bio Odorless Control Treatment) ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์คัดเฉพาะสายพันธุ์หลัก 5 ชนิดที่พัฒนาและคัดเลือกได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยงจนเกิดสารชีวภาพและเอนไซม์

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากจุลินทร์ที่คัดเลือกได้ เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองปัญหาการกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัวเรือน อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่าง ๆ และลดก๊าซพิษโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า กลิ่นเหม็นหืน ที่เกิดจากการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาบอนไดออกไซด์

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) มีคุณสมบัติในการ

 • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อันเกิดจากความอับชื้น เชื้อรา เศษอาหาร กลิ่นของเสียจากการขับถ่าย สัตว์เลี้ยง และขยะชีวภาพ
 • ช่วยในการย่อยไขมัน คราบโปรตีนในครัว และพื้นที่ทำอาหาร
 • ป้องกันการเกิดคราบเหลืองในห้องน้ำและสุขภัณฑ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
 • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
 • ไม่เป็นพิษ ไม่ใช่ยา หรือสารเคมี

2-3 เดือนขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณกลิ่นในพื้นที่่ หรือการฟลัชน้ำในโถสุขภัณฑ์ 3,000 ครั้ง

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน โดยนาโน เอนไซม์บอล ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยค่าความปลอดภัยของนาโน เอนไซม์บอล อยู่ที่ LD50 2,000 มก. ต่อน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ 1 กิโลกรัม ซึ่งเทียบกับลูกเหม็นหรือเนฟทารีนที่ 8 มก.ต่อน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ 1 กิโลกรัม
ในน้ำเสียจะมีปริมาณของแบคทีเรียที่มากเกินไป มีออกซิเจนในน้ำน้อย และคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไป จุลชีพในเอนไซม์จาก นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) จะเข้าไปย่อยสลายแบคทีเรียให้ออกมาเป็นออกซิเจน ทำให้สภาพน้ำกลับมาดีได้และไม่ส่งกลิ่นเหม็น
เพราะเอนไซม์ จาก นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) เป็นผลิตผลทางธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่นำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาผ่านกรรมวิธีอบแห้งเยือกแข็ง (Vacuum Freeze Drying) ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จะไม่ทำให้จุลินทรีย์เกิดการผ่าเหล่า หรือแพร่พันธุ์ก่อผลเสียเหมือนผลิตภัณฑ์หรือจุลินทรีย์แบบอื่น และปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์
นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ห้องน้ำ ห้องครัว โถสุขภัณฑ์ ห้องที่มีพรม ห้องเลี้ยงเด็ก บ้านพักคนชรา ห้องที่มีกลิ่นอับชื้น ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านดอกไม้ ถังดักไขมัน บ่อบำบัดน้ำเสีย และสถานที่ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
สามาถสั่งซื้อทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยดูช่องทางจัดจำหน่ายปัจจุบันได้ทางหน้า เว็บนาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball)>
นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถใช้งานได้แทบจะทุกสถานที่ ที่ท่านต้องการบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี ด้านการนำไปใช้งานเมื่อเทียบราคากรัมต่อกรัมกับ EM Ball (อีเอ็ม บอล) หรือลูกเหม็นอาจจะสูงกว่า แต่ด้วยประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ความปลอดภัย และปริมาณสัดส่วนในการใช้งานจริง จะถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) แบ่งออกเป็น

• นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ขนาดบรรจุ 2 ลูก
• นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ขนาดบรรจุ 10 ลูก
• นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ขนาดบรรจุ 50 ลูก
(สำหรับอุตสาหกรรมและการส่งออก)
• นาโน เอนไซม์ชนิดผง (Nano Enzyme Powder) ขนาดบรรจุซองละ 100 กรัม
ห่อละ 2 กิโลกรัม (สำหรับอุตสาหกรรมและการส่งออก)

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ ดังนี้

การรับรองมาตรฐานสินค้า

ได้รับการรับรองผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของเชื้อ และกลุ่มสารอินทรีย์ที่เป็นผลผลิตของจุลินทรีย์ ดังกล่าวจาก

• สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ OMIC
• ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การรับรองความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจาก

• สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ผลการทดลองรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ แม้ให้กินในอัตราถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ก็ตาม (Test LD50)
• สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า หนูทุกตัวแสดงอาการปกติและตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรีย และราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์ และสัตว์
• หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารประกอบที่สร้างจากจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้หลายชนิด
• บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA) รายงานผลการวิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของ สารโลหะหนัก แคดเมี่ยม ตะกั่ว สารกัมมันตรังสี และสารก่อมะเร็ง อะฟลาท็อกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 และ สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 15 ชนิด กลุ่มไพรีทอยส์ 7 ชนิด กลุ่มออกาโนคลอรีน 8 ชนิดและ กลุ่มคาร์บาเมต 8 ชนิด พบว่ามีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น
• สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY) รายงานผลการวิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของ สารโลหะหนัก-แคดเมี่ยม ตะกั่ว สารกัมมันตรังสี และ สารก่อมะเร็ง อะฟลาท็อกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 และ สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 49 ชนิด ไพรีทอยส์ 17ชนิด และ อะคาริไซด์ 13 ชนิด พบว่า มีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น ความปลอดภัยของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์จาก LABORATORY SAFETY MANUAL, GLOBAL HEALTH SECURITY, EPIDERMIC ALERT AND REPONSE ของ WORLD HEALTH ORGANIZATION, GENEVA 2003 จัดอยู่ในชนิด BIOSAFETY LEVEL 1 คือ จุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

ราคาของ นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) แบ่งออกเป็น

นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ขนาดบรรจุ 2 ลูก ราคา 195 บาทต่อกล่อง
นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ขนาดบรรจุ 10 ลูก ราคา 960 บาทต่อกล่อง
นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ไม่ก่อผลเสียทำให้น้ำเน่าเพราะ นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ได้ทำให้จุลินทรีย์ อยู่ในเซลล์แห้งที่มีชีวิตโดยกระบวนการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ เพราะฉะนั้น จุลินทรีย์จะไม่เกิดการผ่าเหล่าขยายพันธุ์ จนส่งผลให้น้ำเน่าเสีย

การใช้งาน

ปริมาณในการใช้นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ที่เหมาะสม

 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 1 ลูกต่อพื้นที่ห้องปรกติ 2 ตารางเมตร
 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 2 ลูกเพื่อใช้ในห้องน้ำ (เนื่องจากมีความชื้นสูง)
 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 1 ลูกต่อน้ำ 10 ลิตร เพื่อทำความสะอาดบ้าน
 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 2 ลูกใส่ในเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดคราบคงค้างในเครื่องซักผ้า
 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 2 ลูกใส่ในถังน้ำเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สกปรก ไม้ถูพื้น ไม้กวาด
 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 1 ลูกแช่ในน้ำ 10 ลิตร 5 นาทีเพื่อแช่ลดกลิ่นเท้าจากการอับชื้น โดยไม่ทำลายผิว
 • นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) 1 ลูกแช่ในน้ำ 10 ลิตรเพื่อทำความสะอาดบ้านโดยเฉพาะพื้นไม้ รักษาเนื้อไม้และแลคเกอร์จากความเป็นกรดด่างรุนแรงของน้ำยาทำความสะอาดพื้นแบบเคมี

* การแช่น้ำเพื่อใช้สามารถนำมาแช่ได้ต่อเนื่องประมาณ 5 ครั้ง

สามารถใช้งาน นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ได้ง่าย ๆ โดยการนำลูกนาโน เอนไซม์บอล ผ่านน้ำหรือจุ่มน้ำเล็กน้อยพอเปียก นำไปวางในพื้นที่ที่ต้องการกำจัดกลิ่น ป้องกันคราบเหลือง หรือคราบไขมัน เช่น โถปัสสาวะชาย ที่พักน้ำของโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างจาน ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า รถยนต์ พรม ห้องหรือพื้นที่ที่มีความอับชื้นและส่งกลิ่นจากเชื้อรา สัตว์เลี้ยง ความหมักหมม ฯลฯ

สามารถเก็บนาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา
ห้ามกลืนหรือรับประทาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี หรือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเคมี เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของ นาโน เอนไซม์บอลลดลง
3 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา
ในสภาพการใช้งานจริงของ นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว เอนไซม์จะย่อยสลายตัวออกไปทำให้ใส้ตรงกลางของบอลยุบลง ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของนาโน เอนไซม์บอลลดลงหรือหายไป และกลิ่นเฉพาะของนาโน เอนไซม์บอลจะจางหายไป

สอบถามเพิ่มเติม

พบกับ Nano Enzyme Ball ได้ที่