Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

5 วิธีดับกลิ่นเหม็น จากถังขยะในบ้าน

นาโน เอนไซม์บอล กับประโยชน์ในการใช้งานถึง 4 ด้าน

นาโน เอนไซม์บอล Nano Enzymebal เป็นจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประกอบไปด้วย probiotic และ organic bacteria สามารถนำมาใช้เพื่อดับกลิ่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

1.ด้านกำจัดกลิ่น

นาโน เอนไซม์บอล สามารถช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้เป็นอย่างเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับชื้นภายในห้อง กลิ่นขยะให้ห้องต่าง ๆ กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ หรือแม้แต่กลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้า กลิ่นอับในรถ นาโน เอนไซม์บอล ก็สามารถช่วยกำจัดกลิ่นได้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน เอนไซม์บอล ชนิดผงผสมน้ำทำความสะอาด หรือจะเลือกใช้นาโน เอนไซม์บอล ที่เป็นลูกบอลช่วยดับกลิ่นก็ได้เช่นกัน

2.ด้านบำบัดน้ำเสีย

นาโน เอนไซม์บอล Nano Enzymebal นอกจากจะสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วและยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากน้ำเสียได้ด้วย โดยการนำนาโน เอนไซม์แบบผงมาผสมกับน้ำนั่นเอง ซึ่งจะต้องคำนวณปริมาณที่ใช้ให้ดี จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุด อยากไรก็ตามจะมีคำแนะนำในการใช้บอกอยู่ข้างผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

3.ด้านปศุสัตว์

นาโน เอนไซม์บอล นำไปผสมกับอาหารสัตว์ได้ เพื่อลดกลิ่นเหม็นจากการขับถ่ายของสัตว์ อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการตายที่เกิดจากโรคลำไส้อักเสบ ท้องเสีย รวมถึงแก๊สเป็นพิษในคอก และยังช่วยให้สัตว์ไม่เป็นหวัดได้ด้วย เมื่อสภาพโรงเรือนดีสัตว์ก็จะโตเร็ว การใช้ยาก็น้อยลง ทำให้ได้กำไรจากการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ส่วนผสมคือ นาโน เอนไซม์แบบผง 250 – 500 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน โดยการให้สัตว์เลี้ยงในโรงเรียนกินทุกวัน

4.ด้านเกตรกรรม

นาโน เอนไซม์บอล กับประโยชน์ด้านเกตรกรรมสามารถนำมาใช้ได้กับพืชผลนานาชนิดเลยก็ว่าได้ โดยคุณสมบัติของนาโน เอนไซม์ที่นำมาใช้ในด้านเกตรกรรมคือจะช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อราที่อยู่ในดินได้ดี รวมถึงยังช่วยป้องกันไม่ให้ต้นกล้าเน่าตายอีกด้วย วิธีการใช้นาโน เอนไซม์ คือ นำนาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2,000 ลิตร จากนั้นไปรดในแปลงพืช 2 ไร่ อย่างน้อยเดือนละครั้ง จะช่วยให้แปลงพืชเติบโตแข็งแรงมากขึ้น

ก็จะเห็นว่านาโน เอนไซม์บอล นั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดอย่างมาก ดังนั้นหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวคุณสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโน เอนไซม์บอล เข้าช่วยได้เลย เพื่อประโยชน์ในการดูแลสิ่งแวดในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด และเพื่อสุขลักษณะอนามัยของคุณเองด้วย