Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านหมอฟันน่าจะสะอาดนะ ทำไมกลิ่นห้องน้ำแรงมาก

โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านหมอฟันน่าจะสะอาดนะ ทำไมกลิ่นห้องน้ำแรงมาก

มีใครเคยรู้สึกกันบ้างไหมว่าโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านหมอฟัน ส่วนใหญ่ควรจะมีห้องน้ำที่สะอาดน่าใช้ แต่เหตุใดถึงมีห้องน้ำที่ไม่สะอาดหรือกลิ่นห้องน้ำแรงมาก โรงพยาบาลหรือคลินิกบางแห่งมีกลิ่นห้องน้ำแรงจนผงะไม่กล้าเข้ายังไม่นับเชื้อต่าง ๆ ในห้องน้ำซึ่งอาจปนเปื้อนมากับคนไข้ซึ่งป่วยด้วยโรคหลากหลายประเภท การที่เราจะไปใช้บริการโรงพยาบาลหรือคลินิกต่าง ๆ นั้น เรามักจะต้องนั่งรอนาน กว่าจะถึงคิวการรักษาและอาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นเวลานาน การเข้าไปใช้ห้องน้ำจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไข้ทุกคน แต่เมื่อไปพบกับเหตุการณ์กลิ่นห้องน้ำไม่พึงประสงค์ หรือห้องน้ำสกปรก แน่นอนว่าเราคงใช้บริการท่ามกลางความกังวลแน่ ๆ บทความนี้จะช่วยให้ท่านรับมือกับกลิ่นห้องน้ำและจัดการกลิ่นห้องน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในโรงพยาบาล คลินิก ร้านหมอฟัน หรือเป็นห้องน้ำในครัวเรือนของคุณเอง

 

จัดการรับมือกับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร

วิธีการจัดการและรับมือกับกลิ่นห้องน้ำนั้นมีหลายวิธีมาก ๆ วิธีเดิม ๆ ที่เรามักเลือกใช้ คือ การใช้ลูกเหม็นหรือสเปรย์น้ำหอมหรือน้ำหอมปรับอากาศเข้าไปกลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่การใช้ลูกเหม็นหรือเนฟทาลีนนั้นมีโทษจากความเป็นพิษของเนฟทาลีนด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับระบบเลือด ปัจจุบันมีวิธีที่เราสามารถจัดการได้อย่างปลอดภัยและเป็นวิธีจากธรรมชาตินั้นก็คือการใช้เทคโนโลยีนาโน เอนไซม์บอลซึ่งมีผลิตภัณฑ์นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme ball) มาช่วยให้เราสามารถรับมือกับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเรานำลูกนาโน เอนไซม์บอล ( Nano Enzyme ball) มาใส่ไว้ในโถปัสสาวะผู้ชาย ในถังพักน้ำชักโครก วางแอบไว้ตามมุมในห้องน้ำได้เลยโดยกะขนาดห้องน้ำ 2*2 เมตรต่อ  1 ลูกที่นำไปจุ่มน้ำหรือพรมน้ำจนเปียกแล้ว โดยกลิ่นจากห้องน้ำซึ่งเริ่มใช้ลูกนาโน เอนไซม์บอลจะหายไปภายใน 7-14 วันหลังการใช้ โดยเราต้องเปลี่ยนลูกนาโน เอนไซม์บอลทุก 1-2 เดือนหรือหลังการกดน้ำชักโครก 3,000 ครั้ง โดยการขจัดกลิ่นของเอนไซม์ในนาโน เอนไซม์บอลจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทำร่วมกับการใช้นาโน เอนไซม์บอลผงผสมน้ำเช็ดในพื้นผิวของห้องน้ำ โดยการทำวิธีนี้ยังทำให้ลดเชื้อก่อโรคบางชนิดซึ่งเกาะอยู่ตามผนังของห้องน้ำได้อีกด้วย