Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น โปรตีน ไขมัน แป้ง ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แก็สพิษ แอมโมเนีย กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับ ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นไขมันเหม็นหืน อีกทั้งทำให้กลิ่นเหม็นหายไปจากบริเวณได้ตลอดการใช้งาน
nano ENZYME BALL

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ กำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากของเสีย การหมักหมม การขับถ่ายของคนและสัตว์เลี้ยง และยังใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย นาโน เอนไซม์บอล ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากธรรมชาติได้รับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

 • นำนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกหรือนาโน เอนไซม์บอลแบบผง 100 กรัม ผสมน้ำ 5 ลิตรฉีดพ่นบริเวณแอร์ในบ้าน

 • ใช้น้ำผสมนาโน เอนไซม์บอล/ผงเช็ดบริเวณซี่ตะแกรงแอร์ในแอร์ระบบเก่าหรือแอร์รวมเพื่อป้องกันกลิ่นอับ เชื้อก่อโรคที่มีผลต่อทางเดินหายใจบางชนิด และคราบเหนียวหน้าเครื่อง สร้างกลิ่นสะอาดจากช่องแอร์

 • ใช้น้ำผสมนาโน เอนไซม์บอล/ผงทำความสะอาดพื้น ขจัดคราบฝังแน่น ฝุ่น คราบมัน คราบนิ้วมือบริเวณกระจก ลูกบิดประตู โซฟาแบบหนัง ฯลฯ

 • สเปรย์ในส่วนพรมเก่าที่มีกลิ่น สกปรก

 • วางในตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า หรือข้างถังขยะในบริเวณที่ก่อกลิ่น

 • วางในรองเท้ากีฬา 2 ข้างช่วยกำจัดกลิ่นเท้าและกลิ่นจากรองเท้า

 • วางลูกนาโน เอนไซม์บอลกำจัดกลิ่นในบริเวณที่มีการใช้ผ้าอ้อมในเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อลดกลิ่นจากผ้าอ้อม ปัสสาวะ และอุจจาระได้

 • ใช้กับสิ่งแวดล้อมของ สัตว์เลี้ยง

  • ช่วยลดอัตราการตายในฟาร์มไก่เนื้อ ควรใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดพ่นในเล้าไก่ โดยเริ่มพ่นทุก ๆ สัปดาห์ ในไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 3 สัปดาห์เป็นต้นไป
  • ช่วยกำจัดกลิ่นในเล้าหมู ควรใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2,000 ลิตร ฉีดพ่นในเล้าให้ทั่วเมื่อมีกลิ่น
  • ลดแมลงวันและกลิ่น โดยฉีดพ่นกองมูลสัตว์ เพื่อลดการวางไข่ของแมลงวัน ไข่ไม่ฟักตัวเป็นหนอน และเมื่อตัวหนอนเข้าดักแด้ จะตายคาดักแด้ ไม่ออกเป็นตัวแก่ ใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 100 กรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดราดรดให้ทั่วบริเวณ ทุก ๆ วัน

  การใช้กับแหล่งน้ำและระบบน้ำ สำหรับเลี้ยงสัตว์

  • ช่วยให้บ่อ รางน้ำ สระน้ำธรรมชาติที่เขียวจัด หรือ บ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบน้ำ คุณภาพน้ำไม่เสีย มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ความโปร่งใสของน้ำดีขึ้น น้ำมีสีเขียวอ่อน ไม่เหนียวหนืด ก้นบ่อไม่เน่าเสีย เมื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แพลงก์ตอนพิษ ถูกกำจัดลดลงไป ช่วยให้อุณหภูมิ และความเป็นกรดด่างของน้ำค่อนข้างคงที่ ก๊าซพิษที่ละลายอยู่ในน้ำจะมีปริมาณต่ำมาก จึงทำให้สัตว์น้ำไม่เครียด
  • ลดการระบาดจากโรคไวรัส โรคแผลเน่าเปื่อยที่ลำตัวปลา กบ ตะพาบน้ำ และระยางเปี่อย กกหูบวม ลดการตายของสัตว์
  • ป้องกันและกำจัด แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในลำไส้ และตับ โรคขี้ขาว โรคเรืองแสงจากเชื้อวิบริโอ
  • ลดกลิ่นสาบโคลนในตัวปลา กุ้ง กบ ตะพาบ เวลาจับขาย
  • ลดการใช้ยาฆ่าเชื้อ และยาปฏิชีวนะ ในช่วงเตรียมบ่อ และระหว่างเลี้ยง

  อัตราการใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1,000 กรัม ต่อปริมาตรน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทุกสัปดาห์

  กำจัดส่าหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในแหล่งน้ำ

  • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บในตัว เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่อายุสั้น เมื่อตายจึงตกตะกอนทับถมเป็นของเน่าเสียในแหล่งน้ำ และปลดปล่อยแอมโมเนียลงในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำมีความเป็นด่างสูง และขาดออกซิเจน เป็นผลให้สัตว์น้ำตาย โดยนาโน เอนไซม์แบบผง สามารถกำจัดและควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำได้ น้ำที่บำบัดด้วยนาโน เอนไซม์แบบผง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน และสามารถปล่อยลงในแหล่งน้ำได้ตามเดิม ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร และควรเติมทุกๆ 10-15 วัน

  ห้องครัว

  วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

  ห้องน้ำ ห้องส้วม

  คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

  ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

  กลิ่นจากคราบเหงื่อที่เท้าสะสมอยู่บนพรม ในห้องนั่งเล่น และกลิ่นอับจากผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ ผ้าที่กองหมักในห้องนอน

  สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

  ลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง หรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น