Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ห้องครัว

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น โปรตีน ไขมัน แป้ง ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แก็สพิษ แอมโมเนีย กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับ ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นไขมันเหม็นหืน อีกทั้งทำให้กลิ่นเหม็นหายไปจากบริเวณได้ตลอดการใช้งาน
nano ENZYME BALL

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ กำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากของเสีย การหมักหมม การขับถ่ายของคนและสัตว์เลี้ยง และยังใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย นาโน เอนไซม์บอล ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากธรรมชาติได้รับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ในห้องครัว ห้องอาหาร

 • 2013 Toyota Tacoma

  ใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

 • 2013 Toyota Tacoma

  ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร เทลงในท่อน้ำทิ้ง เพื่อกำจัดเศษอาหารตกค้างในท่อและคราบไขมันที่เกาะท่อเป็นตะกรัน

 • 2013 Toyota Tacoma

  กำจัดกลิ่นอาหาร คราบไขมันในครัวไทย คราบไขมันที่เกาะตามท่อดูดควัน (ใช้นาโน เอนไซม์บอล 3 ลูกผสมน้ำ 20 ลิตร เช็ดบริเวณเตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควัน หม้อทอดไร้น้ำมัน เตาไมโครเวฟ เตาอบขนมฯ)

 • 2013 Toyota Tacoma

  ล้างคราบไขมัน ภาชนะประกอบอาหาร เครื่องใช้พลาสติก เตาอบขนม ตะแกรงอบขนมในครัวเบเกอรี่ (Bakery)

 • 2013 Toyota Tacoma

  กรณีล้างเครื่องใช้พลาสติก หรือภาชนะที่ใช้ในการทำครัวที่ต้องใช้น้ำมันสูง ต้องใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกหรือแบบผง 10 กรัมผสมน้ำ 5 ลิตรแบ่งแช่ภาชนะทิ้งไว้ค้างคืนหรืออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากพลาสติกดูดไขมันไว้มากและลึก

 • 2013 Toyota Tacoma

  วางลูกนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกข้างถังขยะหรือบริเวณที่ทิ้งเศษอาหารป้องกันการเกิดกลิ่น

 • 2013 Toyota Tacoma

  ใช้ในตู้เย็นกำจัดกลิ่นอาหารที่รุนแรง เช่น ผักฉุนต่าง ๆ ทุเรียน กลิ่นเนื้อสัตว์ ฯลฯ

 • กลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ใน อาคาร

 • กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องเก็บขยะ ช่องทิ้งของเสียในอาคาร ท่อระบาย บ่อเก็บอุจจาระของอาคาร แฟลต ตึกสูง ใช้นาโน เอนไซม์ชนิดผง 50 กรัม ผสมน้ำ 50 ลิตร ราดจากชั้นบนสุดหรือราดรดให้ทั่วบริเวณ ครั้งต่อไปใช้ 10-20 กรัม ผสมน้ำ 10-20 ลิตร ทุกวันหรือเมื่อมีกลิ่น
 • กลิ่นชีวภาพใน โรงงานอุตสาหกรรม

 • ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกทั้งกำจัดคราบไขมัน ช่วยลด ประหยัดการใช้สารเคมีในการล้าง ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 2,000 ลิตร ทำความสะอาดหรือฉีดพ่นแล้วเช็ดในบริเวณที่เป็นปัญหา กรณีคราบหรือความสกปรกจากอินทรียวัตถุหรือไขมันมีปริมาณมาก สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ได้ตามสมควร
 • กลิ่นเหม็นจาก สถานที่สาธารณะ

 • กำจัดกลิ่นเหม็น บริเวณ ส้วมสาธารณะ สวนสัตว์ โรงเรียน วัด อำเภอ ศาลากลางจังหวัด โรงพัก ปั๊มน้ำมัน ตลาดสด รถขนขยะ ท่อระบายน้ำ ถังขยะสาธารณะ โรงอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม สวนสาธารณะ ใช้ 1,000 กรัม ผสมน้ำ 2,000 ลิตร ราดรดทั่วบริเวณที่มีกลิ่น 1,000 ตร.ม หรือขยะ 100 ตัน
 • กลิ่นเหม็นจาก ฟาร์มปศุสัตว์ หรือ สัตว์เลี้ยง

 • กำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ คอกหมู คอกวัว หรือฟาร์มปศุสัตว์ กำจัดกลิ่นเหม็นของสัตว์ ของเสีย หรือเชื้อบางชนิดที่อาจก่อโรคในสัตว์ โดยการอาบน้ำสัตว์หรือราดบริเวณที่มีกลิ่นจะทำให้กลิ่นเหม็นหายไปภายใน 7-14 วัน โดยใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1 ช้อนโต๊ะ หรือนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกแช่หรือผสมน้ำ 10 ลิตร ราดบริเวณที่มีกลิ่นสาบของสัตว์ หรือนำมาอาบน้ำสัตว์
 • กลิ่นอับและคราบไขมันใน เครื่องใช้ เครื่องซักผ้า

  • กำจัดคราบตกค้างและกลิ่นเหม็นอับจากเครื่องซักผ้า เสื้อผ้า ผ้าขี้ริ้ว รองเท้า ใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก หรือนาโน เอนไซม์ 1 ช้อนโต๊ะ แช่หรือผสมน้ำ 10 ลิตร จุ่มแช่หรือซักล้าง กลิ่นเหม็นจะถูกกำจัดได้
  • กรณีต้องการใช้นาโน เอนไซม์บอล ในการทำความสะอาดคราบในเครื่องซักผ้า ทั้งในบ้านเรือน หรือร้านซักล้าง ให้ใช้นาโน เอนไซม์บอล 2 ลูก แช่น้ำในเครื่องประมาณ 10 ลิตรทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นทำความสะอาดด้วยการปั่นน้ำเปล่า คราบสกปรกจะหลุดจากการฝังตัวภายในเครื่อง ควรทำซ้ำทุกเดือน

  ห้องครัว

  วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

  ห้องน้ำ ห้องส้วม

  คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

  ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

  กลิ่นจากคราบเหงื่อที่เท้าสะสมอยู่บนพรม ในห้องนั่งเล่น และกลิ่นอับจากผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ ผ้าที่กองหมักในห้องนอน

  สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

  ลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง หรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น