ด้านการกำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น โปรตีน ไขมัน แป้ง ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แก็สพิษ แอมโมเนีย กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับ ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นไขมันเหม็นหืน อีกทั้งทำให้กลิ่นเหม็นหายไปจากบริเวณได้ตลอดการใช้งาน
กลิ่นกวนใจในที่อยู่อาศัย
กำจัดกลิ่นเหม็น และลดการอุดตันในห้องน้ำ โถปัสสาวะ ส้วม ห้องครัว อ่างล้างจาน ร่องน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ และขยะ อีกทั้งช่วยลดแมลงวัน แมลงสาบที่น่ารังเกียจลง
โดยใช้ลูกบอล 1 ลูก หรือนาโน เอนไซม์แบบผง 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) แช่หรือผสมน้ำ 10 ลิตร ราดทุกวัน หรือเมื่อมีกลิ่น ช่วยทำให้บ้านที่พักอาศัย มีกลิ่นสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นของสารเคมี เช่น ลูกเหม็น ซึ่งเป็นสารระเหิดที่ทำลายระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงกว่าทินเนอร์ น้ำมันเบนซินหลายเท่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำหอม ไม่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้ เพียงแค่นำกลิ่นหอมไปกลบกลิ่นเหม็นเท่านั้น ในวันถัดไปกลิ่นเหม็นเหล่านั้นก็จะกลับมาสร้างความรำคาญอีกเหมือนเดิม

ช่วยแก้ปัญหาส้วมเต็ม ท่อตัน กลิ่นเหม็นจากส้วม บ่อเกรอะและอ่างล้างจาน ฯลฯ ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 50-100 กรัม ผสมน้ำ 20-40 ลิตร เทราดลงโถส้วมหรือท่อน้ำที่มีไขมันอุดตัน อาการอุดตันจะดีขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังจากนั้นควรใช้เป็นประจำทุกเดือน

ใช้ล้างทำความสะอาดบ้าน พรม ที่นอน ช่องแอร์ ฯลฯ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เหม็นอับ กลิ่นปัสสาวะราดจากเด็ก สัตว์เลี้ยง ใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก หรือนาโน เอนไซม์แบบผง 1 ช้อนชาผสมน้ำ 1-2 ลิตร (ใช้ซ้ำได้ 5 ครั้งกรณีใช้รูปแบบนาโน เอนไซม์บอล) ซักล้างพรม ฉีดพ่นบริเวณช่องแอร์ หรือนำนาโน เอนไซม์บอลผ่านน้ำ แล้ววางไว้บริเวณมุมห้องที่มีกลิ่น ขนาดพื้นที่ 2*2 เมตรต่อ 1 ลูก กลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นเหม็นอับจะค่อยๆ จางหายไปในเวลา 3-7 วัน

ใช้ล้างขัด ถู บริเวณครัว เตาแก๊ส ที่ดูดควัน เพื่อขจัดคราบมัน ขจัดกลิ่น และคราบสกปรกจากอาหาร โดยใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก (ใช้แช่เพื่อการใช้ได้ 5 ครั้ง) หรือนาโน เอนไซม์แบบผง 1 ช้อนชา (5 กรัม) ผสมน้ำ 1-2 ลิตร คนให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่ รินเฉพาะน้ำใส ใช้ฉีดพ่นแล้วเช็ดบริเวณที่มีกลิ่น คราบไขมัน ส่วนตะกอนนำไปใส่โถปัสสาวะ อ่างล้างจาน ชักโครก

ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นอับในตู้เสื้อผ้า(ควรเป็นตู้เปิดในห้องขนาดเกิน 2*2 เมตร) ตู้เย็น รถยนต์ ตู้เก็บของ ตู้เก็บรองเท้า ฯลฯ ใช้นาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) ผ่านน้ำหรือจุ่มน้ำพอเปียก วางในตู้เย็น หรือที่อับชื้น เพื่อดูดซับกลิ่นอับชื้นในพื้นที่แคบ และอับ
กลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์กำจัดยากในอาคาร

กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องเก็บขยะ ช่องทิ้งของเสียในอาคาร ท่อระบาย บ่อเก็บอุจจาระของอาคาร แฟลต ตึกสูง ใช้นาโน เอนไซม์ชนิดผง 50 กรัม ผสมน้ำ 50 ลิตร ราดจากชั้นบนสุดหรือราดรดให้ทั่วบริเวณ ครั้งต่อไปใช้ 10-20 กรัม ผสมน้ำ 10-20 ลิตร ทุกวันหรือเมื่อมีกลิ่น

กลิ่นชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกทั้งกำจัดคราบไขมัน ช่วยลด ประหยัดการใช้สารเคมีในการล้าง ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 2,000 ลิตร ทำความสะอาดหรือฉีดพ่นแล้วเช็ดในบริเวณที่เป็นปัญหา กรณีคราบหรือความสกปรกจากอินทรียวัตถุหรือไขมันมีปริมาณมาก สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ได้ตามสมควร

กลิ่นเหม็นจากสถานที่สาธารณะ

• กำจัดกลิ่นเหม็น บริเวณ ส้วมสาธารณะ สวนสัตว์ โรงเรียน วัด อำเภอ ศาลากลางจังหวัด โรงพัก ปั๊มน้ำมัน ตลาดสด รถขนขยะ ท่อระบายน้ำ ถังขยะสาธารณะ โรงอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม สวนสาธารณะ ใช้ 1,000 กรัม ผสมน้ำ 2,000 ลิตร ราดรดทั่วบริเวณที่มีกลิ่น 1,000 ตร.ม หรือขยะ 100 ตัน

กลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือ สัตว์เลี้ยง

กำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ คอกหมู คอกวัว หรือฟาร์มปศุสัตว์ กำจัดกลิ่นเหม็นของสัตว์ ของเสีย หรือเชื้อบางชนิดที่อาจก่อโรคในสัตว์ โดยการอาบน้ำสัตว์หรือราดบริเวณที่มีกลิ่นจะทำให้กลิ่นเหม็นหายไปภายใน 7-14 วัน โดยใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1 ช้อนโต๊ะ หรือนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกแช่หรือผสมน้ำ 10 ลิตร ราดบริเวณที่มีกลิ่นสาบของสัตว์ หรือนำมาอาบน้ำสัตว์

กำจัดกลิ่นอับและคราบไขมัน ทำความสะอาดเครื่องใช้ เครื่องซักผ้า

กำจัดคราบตกค้างและกลิ่นเหม็นอับจากเครื่องซักผ้า เสื้อผ้า ผ้าขี้ริ้ว รองเท้า ใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก หรือนาโน เอนไซม์ 1 ช้อนโต๊ะ แช่หรือผสมน้ำ 10 ลิตร จุ่มแช่หรือซักล้าง กลิ่นเหม็นจะถูกกำจัดได้


กรณีต้องการใช้นาโน เอนไซม์บอล ในการทำความสะอาดคราบในเครื่องซักผ้า ทั้งในบ้านเรือน หรือร้านซักล้าง ให้ใช้นาโน เอนไซม์บอล 2 ลูก แช่น้ำในเครื่องประมาณ 10 ลิตรทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นทำความสะอาดด้วยการปั่นน้ำเปล่า คราบสกปรกจะหลุดจากการฝังตัวภายในเครื่อง ควรทำซ้ำทุกเดือน


ด้านการกำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว


ด้านบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสียและกำจัดไขมัน สามารถย่อยสลายไขมันได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น


ด้านปศุสัตว์

สามารถผลิตสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ และช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล


ด้านเกษตรกรรม

ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้า ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย/รา ในดิน

ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ