Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ห้องครัว

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น โปรตีน ไขมัน แป้ง ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แก็สพิษ แอมโมเนีย กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับ ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นไขมันเหม็นหืน อีกทั้งทำให้กลิ่นเหม็นหายไปจากบริเวณได้ตลอดการใช้งาน
nano ENZYME BALL

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ กำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากของเสีย การหมักหมม การขับถ่ายของคนและสัตว์เลี้ยง และยังใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย นาโน เอนไซม์บอล ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากธรรมชาติได้รับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ในห้องครัว ห้องอาหาร

 • 2013 Toyota Tacoma

  ใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูก วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

 • 2013 Toyota Tacoma

  ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร เทลงในท่อน้ำทิ้ง เพื่อกำจัดเศษอาหารตกค้างในท่อและคราบไขมันที่เกาะท่อเป็นตะกรัน

 • 2013 Toyota Tacoma

  กำจัดกลิ่นอาหาร คราบไขมันในครัวไทย คราบไขมันที่เกาะตามท่อดูดควัน (ใช้นาโน เอนไซม์บอล 3 ลูกผสมน้ำ 20 ลิตร เช็ดบริเวณเตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควัน หม้อทอดไร้น้ำมัน เตาไมโครเวฟ เตาอบขนมฯ)

 • 2013 Toyota Tacoma

  ล้างคราบไขมัน ภาชนะประกอบอาหาร เครื่องใช้พลาสติก เตาอบขนม ตะแกรงอบขนมในครัวเบเกอรี่ (Bakery)

 • 2013 Toyota Tacoma

  กรณีล้างเครื่องใช้พลาสติก หรือภาชนะที่ใช้ในการทำครัวที่ต้องใช้น้ำมันสูง ต้องใช้นาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกหรือแบบผง 10 กรัมผสมน้ำ 5 ลิตรแบ่งแช่ภาชนะทิ้งไว้ค้างคืนหรืออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากพลาสติกดูดไขมันไว้มากและลึก

 • 2013 Toyota Tacoma

  วางลูกนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกข้างถังขยะหรือบริเวณที่ทิ้งเศษอาหารป้องกันการเกิดกลิ่น

 • 2013 Toyota Tacoma

  ใช้ในตู้เย็นกำจัดกลิ่นอาหารที่รุนแรง เช่น ผักฉุนต่าง ๆ ทุเรียน กลิ่นเนื้อสัตว์ ฯลฯ

 • ห้องครัว

  วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

  ห้องน้ำ ห้องส้วม

  คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

  ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

  กลิ่นจากคราบเหงื่อที่เท้าสะสมอยู่บนพรม ในห้องนั่งเล่น และกลิ่นอับจากผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ ผ้าที่กองหมักในห้องนอน

  สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

  ลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง หรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น