Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ห้องน้ำ ห้องส้วม

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยบำบัดน้ำเสียและกำจัดไขมัน จุลินทรีย์จะทำการย่อยไขมันที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลา และเร่งการย่อยสลายอินทรียสารให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า ทำให้ระบบบำบัดไม่เกิดกลิ่นเหม็น
nano ENZYME BALL

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ กำจัดกลิ่น

เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากของเสีย การหมักหมม การขับถ่ายของคนและสัตว์เลี้ยง และยังใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย นาโน เอนไซม์บอล ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยอาหารแห่งญี่ปุ่น ได้รับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากธรรมชาติได้รับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานนาโน เอนไซม์บอล ในห้องน้ำ ห้องส้วม

 • ใส่ในถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ (ชักโครก) สามารถใช้ได้ 3000 ฟลัชน้ำทิ้ง (ควรใส่ในสุขภัณฑ์ที่มีการใช้งานตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นควรมีการกดน้ำทิ้งทุก 1-2 วัน)

 • ผสมนาโน เอนไซม์ผง 2 ช้อนโต๊ะ (20 กรัม) หรือนาโน เอนไซม์บอล 3 ลูก ในน้ำ 20 ลิตร แบ่งใช้งาน เทล้างพื้น ทิ้งไว้ให้คราบดำที่เกาะตามผนังและพื้น คราบไขมันจากร่างกายและสบู่ และคราบเหลืองหลุดออกได้โดยง่าย น้ำส่วนที่เหลือสามารถเทใส่ชักโครกหรือต้นไม้ในบ้านได้

 • เทนาโน เอนไซม์ผง 100 กรัมในโถสุขภัณฑ์หรือโถชักโครกแล้วกดน้ำ ช่วยเริ่งการย่อยของเสียไม่ให้ท่อตันหรือเกิดแก๊สไข่เน่าให้ห้องน้ำเหม็น

 • วางนาโน เอนไซม์บอล 1 ลูกในโถปัสสาวะผู้ชาย ป้องกันกลิ่นและการอุดตันจากคราบปัสสาวะในท่อ

 • กรณีใช้ในห้องน้ำสาธารณะ นอกจากการวางในโถปัสสาวะผู้ชายแล้ว ควรให้แม่บ้าน ผสมนาโน เอนไซม์ผง 2 ช้อนโต๊ะ (20 กรัม) หรือนาโน เอนไซม์บอล 3 ลูก ในน้ำ 20 ลิตร แบ่งใช้งานเช็ดพื้นและฉีดพ่นบริเวณสุขภัณฑ์ 3-4 ชั่วโมงครั้งเพื่อรักษากลิ่นสะอาดในห้องน้ำ

 • ห้องครัว

  วางบริเวณอ่างล้างจานเพื่อขจัดกลิ่นหืน คราบไขมัน คราบน้ำมัน

  ห้องน้ำ ห้องส้วม

  คราบไขมัน ปัสสาวะ ท่อระบายน้ำ และความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

  ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

  กลิ่นจากคราบเหงื่อที่เท้าสะสมอยู่บนพรม ในห้องนั่งเล่น และกลิ่นอับจากผ้าห่มที่ดูซับเหงื่อ ผ้าที่กองหมักในห้องนอน

  สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

  ลดกลิ่นตัวจากสัตว์เลี้ยง หรือพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดกลิ่น