ด้านการบำบัดน้ำเสีย

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยบำบัดน้ำเสียและกำจัดไขมัน จุลินทรีย์จะทำการย่อยไขมันที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลา และเร่งการย่อยสลายอินทรียสารให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า ทำให้ระบบบำบัดไม่เกิดกลิ่นเหม็น
บำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

บำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป เช่น โรงงานแป้ง โรงงานมันสำปะหลัง ฯลฯ ใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 1,000 กรัม ต่อน้ำเสีย 500 ลูกบาศก์เมตร ในครั้งแรก หลังจากนั้นคำนวณการใช้จากปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยต่อวัน ในอัตรา นาโน เอนไซม์แบบผง 100 กรัม ต่อ น้ำทิ้ง 100 ลูกบาศก์เมตร

ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน

ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 500 กรัมต่อบ่อดักไขมันขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วัน จากนั้นผลของนาโน เอนไซม์จะทำให้เกิดกระบวนการย่อยไขมันเองโดยแทบไม่ต้องตักไขมันอีก


ด้านการกำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว


ด้านบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสียและกำจัดไขมัน สามารถย่อยสลายไขมันได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น


ด้านปศุสัตว์

สามารถผลิตสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ และช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล


ด้านเกษตรกรรม

ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้า ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย/รา ในดิน

ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ

ด้านบำบัดน้ำเสียด้านบำบัดน้ำเสีย